Welcome to Unofficial International LeEco Phone Support

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to contribute to this site by submitting your own content or replying to existing content. You'll be able to customize your profile, receive reputation points as a reward for submitting content, while also communicating with other members via your own private inbox, plus much more! This message will be removed once you have signed in.

Polo25

Members
 • Content count

  8
 • Joined

 • Last visited

Community Reputation

2 Neutral

About Polo25

 • Rank
  Newbie
 1. Yes, it is Polish language. But only in about 50%.
 2. For me it is the same. micloud was stopped. You can not move on.
 3. Próbowałem dodać to tłumaczenie od @WisniaPL Jbartem, ale coś nie udaje mi się dodać polskiego, niby kompiluje rom, ale po wrzuceniu na telefon nie ma wyboru języka polskiego... poza tym na wyborze języka zatrzymuje się konfiguracja telefonu i dalej nie chce się uruchomić. Pomoże ktoś nakierować jak poprawnie dodać to tłumaczenie do Jbarta?
 4. Jestem trochę jeszcze zielony w tym, prosił bym bardziej o ręczne wytłumaczenie i wyrozumiałość. Mam teraz soft 5.9.020S, i muszę tym programem Jbart to zrobić? Te pliki z githuba?Żeby mieć Polski? A to co tłumaczyłes dla 1s nie podejdzie do mojego x720?
 5. Kawał dobrej roboty. czy istnieje możliwość dodania tego spolszczenia do innego romu? Konkretnie do x720?